přeskočit k navigaci »

Regionální konference cestovního ruchu 2017
Informace pro profesionály cestovního ruchu v Karlovarském kraji

V zastupitelském sále Krajského úřadu Karlovarského kraje se dne 4. 12. 2017 uskutečnil v pořadí již 6. ročník Regionální konference cestovního ruchu, která je každoročně určena všem, kteří pracují a podnikají v cestovním ruchu nebo se v rámci neziskového sektoru v této oblasti angažují.

Program konference byl zaměřen převážně na prezentaci novinek a činností aktérů cestovního ruchu v Karlovarském kraji, přičemž se účastníkům představily i méně známé aktivity realizované na území regionu, které však velkou mírou přispívají ke zlepšení kvality turistické nabídky.

S úvodní zdravicí vystoupila hejtmanka Karlovarského kraje Mgr. Jana Vildumetzová, která seznámila účastníky s hlavními záměry a plány Krajského úřadu Karlovarského kraje.

Propagaci kraje od začátku roku zajišťuje Destinační agentura pro Karlovarský kraj. Předseda spolku Petr Židlický seznámil posluchače s již realizovanými, ale také plánovanými aktivitami na rok 2018 a vyzval účastníky k užší spolupráci a využití služeb, které jim Destinační agentura nabízí. Ve druhé prezentaci nastínil Petr Volf z digitální agentury BeSocial jak uspět v konkurenci dnešního Online světa. Hned po něm se ujala slova Hana Zajíčková z agentury CzechTourism a informovala o Standardech Českého systému kvality služeb, jehož cílem je podpořit kvalitu ve službách v oblasti cestovního ruchu. Martin Janouš z Karlovarského infocentra prezentoval koncept rozšíření Turistické Karlovarské karty na Karlovy Vary Region Card. O možnosti zápisu Lázeňského trojúhelníku na seznam kulturního dědictví UNESCO informoval Ing. Arch. Vojtěch Franta.

O vzniku pobočky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Karlových Varech pro studium fyzioterapie informoval Jan Klíma. Vyprávění o pramenech v Mariánských lázních se zhostil Radek Míka a představil nový interaktivní „Zápisník mého pohárku“. Ladislav Zoubek z Klubu českých turistů pak mluvil o již 60. letním turistickém srazu, mezinárodně vyhledávaná akce má potenciál do kraje přilákat široké množství turistů. Účastníci si mohli zasoutěžit se Zdeňkem Suchanem v rámci prezentace stále populárnější cyklo přepravy CykloEGRENSIS. O popularizaci Františkových Lázní, hradu Seeberg a přírodní rezervaci SOOS prostřednictvím významných osobností a poutavých příběhů hovořil ředitel Městského muzea Františkových Lázní Štěpán Karel Odstrčil. Na závěr seznámil Jiří Hanek účastníky konference s vizí přeměny Karlovarského kraje v Kreativní region.

Fotografie z konference 2017

konference
konference
konference
 
konference
konference
konference
 

Prezentace přednášejícíh ke stažení 2017