přeskočit k navigaci »

Regionální konference cestovního ruchu 2015
Informace pro profesionály cestovního ruchu v Karlovarském kraji

Založení krajské destinační agentury, plánované aktivity agentury CzechTourism, ale také příležitosti pro sportovce a milovníky kultury - to byla témata 4. ročníku Regionální konference cestovního ruchu pořádané Karlovarským krajem.

Účastníky konference, jichž bylo v letošním roce téměř devadesát, přivítal hejtman Martin Havel, který připomněl složitou situaci v oblasti cestovního ruchu ovlivněnou především poklesem počtu turistů z Ruské federace. Ti tvoří podstatnou část klientely lázní na území kraje. "Kraj se snaží rozvoj cestovního ruchu stále více podporovat, svědčí o tom i nově vznikající krajská destinační agentura, která by měla pracovat na přilákání domácích i zahraničních turistů do regionu. Z krajského rozpočtu rovněž plánujeme příští rok vydat na příspěvcích do oblasti cestovního ruchu okolo 6 milionů korun," uvedl hejtman.

Zástupci odboru kultury krajského úřadu upozornili na stoupající zájem uživatelů o krajský turistický portál Živý kraj. Ten měl v letošním roce přes 123 tisíc návštěvníků, z toho bylo 89 tisíc nových uživatelů. "Nejnavštěvovanější kategorií portálu je kulturní kalendář, ale lidé se zajímají také o památky, zajímavé lokality nebo o možnosti ubytování v regionu," upřesnil vedoucí odboru kultury Radim Adamec.

Velký zájem účastníků konference vyvolaly informace o nově vznikající krajské destinační agentuře, kterou zakládá Karlovarský kraj ve spolupráci s lázeňskými městy, Chebem a Sokolovem. "Destinační agentura není všelék, je to nástroj pro podporu cestovního ruchu a o tom, jak efektivně bude tento nástroj využit, rozhodnou zástupci v apolitické správní radě agentury složené z odborníků," vysvětlil krajský radní Petr Šindelář.

Svou strategii pro příští rok představili zástupci agentury CzechTourism, která se chce i nadále věnovat propagaci českých hor hlavně pro zájemce z Německa, Dánska a Polska, ale také golfových hřišť v zemi nebo nabídce zajímavých cyklostezek. Zvláštní pozornost bude věnována akcím, které připomenou výročí narození Karla IV.

Na pomyslný výlet po cyklostezce z Toužimi do Teplé vzala účastníky Kamila Prchalová ze spolku Cesta z města. Výlet zahrnuje 10 zastavení, mezi nimiž nechybí Třebouňský vrch u Nežichova či obnovená Branišovská studánka. Součástí konference se stala také prezentace novinek pro lyžaře a cyklisty, ať už se jednalo o nabídku Ski Centra Bublava – Stříbrná, nebo o síť stezek pro terénní cyklistiku v okolí Klínovce. První část Trail Parku Klínovec, tedy lehčí stezka pro rodiny s dětmi nebo začínající cyklisty, bude zprovozněna na jaře 2016. Mezitím dojde k dobudování dalších tří stezek s vyšší úrovní obtížnosti. Celková délka stezek pro terénní cyklistiku na Klínovci dosáhne 25 kilometrů.

Fotografie z konference 2015

konference
konference
konference
 
konference
konference
konference
 
konference
konference
konference
 
konference
konference
konference
 
konference
konference
konference
 
konference
konference
konference
 
konference
konference
konference
 
konference
konference
konference
 

Program konference 2015

08.30-09.00 Prezence účastníků
09.00-09.05 Úvodní slovo
09.10-09.25 Představení aktivit oddělení cestovního ruchu Karlovarského kraje (Ing. Radim Adamec)
09.30-09.45 Kulturní kalendář Karlovarského kraje - podpora administrátorů (Martin Karas)
09.50-10.05 Živý kraj - destinační agentura (Mgr. Petr Šindelář, LL.M.)
10.10-10.25 Cíle a strategie agentury CzechTourism na nadcházející období (Mgr. Aleš Pangrác)
10.30-10.45 Novinky v oblasti cestovního ruchu z pohledu MMR ČR (zástupce MMR ČR)
10.45-11.00 Coffee break
11.05-11.20 Působnost Karlovarské krajské sekce Asociace hotelů a restaurací v regionu (JUDr. Josef Pavel)
11.25-11.40 Balneologický institut Karlovy Vary o.p.s. - představení činnosti a plánovaných aktivit (Renata Bezdíčková)
11.45-12.00 Podmínky pro udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb - lázeňská léčebně rehabilitační péče (Bc. Malgorzata Bolvariová)
12.05-12.20 Jednou cestou z města (Kamila Prchalová)
12.25-12.40 Cestovní ruch na Sokolovsku (Mgr. Ladislav Sedláček)
12.40-13.25 Lunch break
13.30-13.45 Ski Centrum Bublava – Stříbrná, rodinné lyžařské středisko (Ing. Jiří Lhota)
13.50-14.05 Trail Park Klínovec – síť stezek pro terénní cyklistiku (Martin Píša)
14.10-14.25 Štola č. 1, Vstupní objekt dolu Jeroným, Národní geopark Egeria – ukončení projektu z Cíle 3 (Ing. Michael Rund)
14.30-14.45 Hroznatova akademie Klášter premonstrátů Teplá - centrum kultury a poznání (Mgr. Lucie Toman)
14.45 Zakončení konference

K dispozici je omezený počet míst. V případě zájmu prosím potvrďte Vaši účast včetně počtu účastníků do 26. 11. 2015 na emailovou adresu petr.zidlicky@kr-karlovarsky.cz. Případné dotazy rádi zodpovíme na telefonu 736 650 129. Další informace najdete na konference.zivykraj.cz

Prezentace přednášejícíh ke stažení 2015