přeskočit k navigaci »

Regionální konference cestovního ruchu 2016
Informace pro profesionály cestovního ruchu v Karlovarském kraji

Živý kraj – destinační agentura pro Karlovarský kraj, z.s. ve spolupráci s oddělením cestovního ruchu Karlovarského kraje si Vás dovoluje pozvat na 5. ročník Regionální konference cestovního ruchu, která se bude konat dne 6. prosince 2016 v prostorách Krajského úřadu Karlovarského kraje.

Konference je určena pro všechny, kteří pracují a podnikají v cestovním ruchu či se v rámci neziskového sektoru tomuto tématu věnují, stejně tak jako médiím, která o turistice v regionu informují.

Program konference se letos zaměřuje převážně na prezentaci činností aktérů cestovního ruchu v Karlovarském kraji. Připraveno je celkem jedenáct prezentací, které účastníkům představí méně známé aktivity realizované na území regionu. Mimo jiné zazní témata týkající se činností, které přispívají ke zlepšení kvality turistické nabídky nebo informace prezentující strategie na poli cestovního ruchu v rámci celé České republiky.

Program konference 2016

08.30-09.00 Prezence účastníků
09.00-09.05 Úvodní slovo
09.10-09.25 Živý kraj - destinační agentura pro Karlovarský kraj, z.s. (Ing. Petr Židlický)
09.30-09.45 Aktivity agentury CzechTourism v roce 2016 a plán aktivit 2017 (Mgr. Aleš Pangrác)
09.50-10.05 Lyžařské běžecké trasy v Krušných horách (Mgr. Eva Nduwimana)
10.10-10.25 Klub českých turistů a jeho úloha v rozvoji cestovního ruchu (Ladislav Zoubek)
10.30-10.45 Spolek okrašlovací Vladař a jeho aktivity na Žluticku (MUDr. Hana Hnyková)
10.45-11.00 Coffee break
11.05-11.20 Hrad Hartenberg - prezentace památky (Martina Vavřínová)
11.25-11.40 Marienbad Film Festival – Obnovení tradice pořádání mezinárodního filmového festivalu v Mariánských Lázních (Zuzana Stejskalová)
11.45-12.00 Park Boheminium - shrnutí roku 2016 a plán pro rok 2017 (Petra Dlabolová)
12.05-12.20 Záchrana Lázní Kyselka (Ing. Vladimír Lažanský)
12.25-12.40 Monitoring návštěvnosti pěších a cyklistů (Luboš Kala)
12.45-13.00 Dálková cykloturistika v ČR ve vztahu ke Karlovarskému kraji (Daniel Mourek)
13.00 Zakončení konference
 

K dispozici je omezený počet míst. V případě zájmu prosím potvrďte Vaši účast včetně počtu účastníků do 30. 11. 2016 na emailovou adresu petr.zidlicky@kr-karlovarsky.cz. Případné dotazy rádi zodpovíme na telefonu 736 650 129. Další informace najdete na konference.zivykraj.cz